Čím Vám pomůžeme šetřit čas

Věříme, že IT systém by měl pomáhat lidem dosáhnout lepších výsledků s menšími náklady a úsilím. Pokud systém uživatele otravuje a nepodporuje základní pracovní postupy, měl by být přezkoumán a optimalizován.

K optimalizaci používáme několik metod. U existujících systémů sbíráme data o jejich využívání a srovnáváme je pracovními postupy uživatelů. Často se ukáže, že uživatel musí něco vyhledat tuhle, ověřit tento kód tamhle a nebo čekat na někoho jiného.

Všechny tyto malé „nezbytnosti“ jsou mrháním časem a uživatele otravují. Důsledkem toho se uživatelé nesoustředí na co nejkvalitnější obsluhu zákazníků, ale na obsloužení IT systému.

Tato otravná místa se snažíme vždy identifikovat a jejich počet minimalizovat. Naši analytici jsou zvyklí vytvářet funkční prototyp ideálního cílového stavu. Jakmile je nadefinován cílový stav, můžeme stanovit realizační plán a systém postupně vylepšovat.